Paradigma Ibérica

Energia solar tèrmica a gran escala a Ordino
LOOP

L’empresa de distribució BELLACER, en col·laboració amb PARADIGMA IBÉRICA, ha subministrat i posat en marxa una instal·lació solar a gran escala al Centre Esportiu d’Ordino. Mitjançant captadors de tubs de buit d’alta eficiència, connectats a la instal·lació de calefacció, es cobreix amb energia solar fins al 28% de la demanda energètica total necessària.

El propòsit de BELLACER amb aquest tipus de proposta és esdevenir un proveïdor atractiu de solucions de gran rendiment energètic per a una climatització ambiental saludable i còmoda.

Descarregar arxiu pdf de la notícia

No hi ha entrades anteriors →
← No hi ha entrades noves