Forja

Aquest lloc fa ús del visor Google Docs per veure ràpidament documents PDF sense sortir del navegador.
Depenent de factors com la velocitat de la seva connexió a internet i la mida del fitxer PDF, la visualització del document pot demorar-se.

Si és el cas, pot descarregar directament el document PDF i visualitzar-lo amb el visor per defecte de la seva dispositiu (smartphone / tablet / PC) en el següent enllaç:

http://bellacer.com/docs/catalogo_forja_referencia.pdf