Aceros inoxidables

ANGLES

2 COSTATS IGUALS
Pes Teòric (Kg/m)
Longitud: 3/6 m.
A E PESO
kg/m
20 3 0,89
25 3 1,13
30 3 1,37
40 3 1,85
40 4 2,43
50 4 3,07
50 5 3,80
60 6 5,47
70 7 7,45
80 8 9,73
100 10 15,20