Qualitat

ELS NOSTRES VALORS
Facilitar als nostres clients completa informació i assessorament sobre els productes distribuïts.

Aconseguir un nivell de prestacions i serveis de alta qualitat preservant la confiança dels professionals.

Servei tècnic eficient, estudis, ofertes econòmiques, els nostres técnics-comercials segueixen les obres amb rigor i estan qualificats per donar resposta a qualsevol sol·licitud.

Un control de productes i proveïdors permanent ens permet oferir en el mercat productes de qualitat, amb la justa relació qualitat/preu, aconseguint la mes sencera satisfacció del client.

LOGÍSTICA DE PROXIMITAT
Una oferta d’una gamma de productes amplia i innovadora evita la dispersió de compres. Un objectiu prioritari, es servir les comandes dels nostres clients en el termini mes breu possible. La disponibilitat de productes als nostres magatzems de distribució ens permet lliurar les comandes dins el territori nacional dins les 24 hores següents a la recepció de les comandes. La ràpida assistència es per els nostres clients un factor de fidelització i també una mostra de professionalitat i credibilitat.