Calefacció i lampisteria

AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Producció i acumulació d’aigua calenta.

 • Termos elèctrics
 • Acumuladors
AÏLLAMENTS

Disposem d’una amplia gama de materials per realitzar tot tipus d’aïllaments : tèrmics, acústics, contra-incendis e industrials.

 • Per Canonades d’aigüa
 • Per Conductes de ventilació
 • Per Construcció
BOMBES

La més amplia gama de bombes, dels més importants fabricants, per oferir solucions a totes les necessitats.

 • Calefacció, Climatització i ACS
 • Grups de Pressió
 • Grups Contra Incendis
 • Drenatge
 • De Pou
 • De Traspàs
 • De Condensats
CALEFACCIÓ

Amplia gama de productes per a qualsevol necessitat.

 • Calderes
 • Cremadors
 • Radiadors
 • Emissors Elèctrics
 • Estufes
 • Xemeneies
CLIMATITZACIÓ

Tots els productes necessaris per crear unes condicions climàtiques adequades.

 • Bombes de calor
 • Equips de refrigeració
 • Splits
 • Fancoils
 • Aerotermos
 • Cortines d’aire
COMBUSTIBLES LÍQUIDS

Medició i control de combustibles.

 • Alarmes de nivell
 • Comptadors de Gasoil
 • Grups d’aspiració
 • Grups de pressió
 • Indicadors de Nivell
 • Vàlvules limitadores de càrrega
 • Recanvis de Cremadors
 • Purgadors d’ aire per gasoil
DIPÒSITS

Tots els dipòsits necessaris per emmagatzemar aigua i combustibles.

 • D’aigüa potable
 • Agrícoles
 • Gasoil
 • Recuperació d’aigües grises
 • Recuperació de Pluvials
 • Separadors
  • Greixos
  • Fangs
  • Hidrocarburs
 • Foses sèptiques
ELECTRICITAT
 • Bombetes
 • Allargs
 • Focus
ENERGIA RENOVABLE

Disposem d’una amplia gama de productes destinats a proporcionar energia de forma ecològica.

 • Aerotermia
 • Geotermia
 • Solar
 • Fotovoltaica
 • Biomasa
FIXACIÓ
 • Abraçaderes
 • Barres de fixació
 • Tornilleria
 • Tacs
 • Silicones
 • Adhesius
REGULACIÓ I CONTROL

El control del consum energètic al seu abast.

 • Comptadors de AFC/ACS
 • Comptadors de Kcal.
 • Reductors de Pressió
 • Filtres
 • Manòmetres i Termòmetres
 • Termòstats
 • Electrovàlvules
 • Vàlvules de Zona
 • Vàlvules Barrejadores
 • Vàlvules d’ equilibratge
 • Purgadors
 • Vasos d’expansió
TRACTAMENTS D’AIGÜES

Aparells i productes pel tractament de l’aigua.

 • Descalcificadors
 • Equips d’Osmosis Inversa
 • Filtres Aigüa
 • Equips Ultraviolats
 • Productes de Piscines
TUBERIA

Canonades per la conducció de fluids.

 • D’acer
 • PVC
 • Multicapa
 • Polietilè
 • Coure
 • Insonoritzades
VALVULERIA I RACORERIA

Accessoris per la conducció i distribució de fluids.

 • Vàlvules i Aixetes
 • Racoreria (de coure, llautó, galvanitzat, prensat, soldar, etc.)
 • Connexions flexibles
 • Vàlvules de flotador
 • Electrovàlvules
VENTILACIÓ

Conductes i accessoris per la distribució de l’aire.

 • Conductes de ventilació
 • Extractors
 • Reixes
 • Recuperadors de calor
SERRALLERIA/ACCESSORIS

Dintre d’aquesta gama podem torbar, amb les majors garanties de qualitat del nostres fabricants.

 • Accessoris portes corredisses
 • Accessoris baranes
 • Panys/Cilindres/Barres antipànic
 • Frens portes
 • Abraçadores
ADHESIUS/LUBRICANTS

Totes les solucions en adhesius i lubricants.

 • Silicona
 • Escuma poliuretà
 • Coles PVC
 • Resines Epoxi
 • Lubricants
 • Massilles poliuretà
 • Imprimació
 • Taladrines
 • Coles de contacte
 • Selladors de rosques
 • Olis de tall