SAS670

Aquest lloc fa ús del visor Google Docs per veure ràpidament documents PDF sense sortir del navegador.
Depenent de factors com la velocitat de la seva connexió a internet i la mida del fitxer PDF, la visualització del document pot demorar-se.

Si és el cas, pot descarregar directament el document PDF i visualitzar-lo amb el visor per defecte de la seva dispositiu (smartphone / tablet / PC) en el següent enllaç:

http://www.bellacer.com/docs/sas 670_12_2013_sah_web_es.pdf